CASSETTE Brother Benedict's Choir 'Kulou I Ke' Ili' O Worship the King Hawaii

Sale price $11.99 Regular price $19.99

Shipping calculated at checkout.

CASSETTE: Brother Benedict's Choir, St. Augustine's Church, Honolulu, Hawaii "Kulou I Ke' Ili" (O Worship the King)

There are no liner notes, copyright information, or copyright dates on this tape, which we acquired with a collection of other Hawaiian music purchased on the islands in the early 1990s.

TRACKS: E Kahea Olioli Ia Iehova, Hawaiian Mass, Hamau! Kani Mai Na Lira, I Nue Ae A Mau Ke Aloha O'u, Hookani I Ke Lil Maikai, O Kou Aloha No (Queen's Prayer), Nani Ke'lil Kiekie, ei Ka Hoa O Iesu La, Nu Maika'i Kani A'e, Hosana Nui Ia Iesu, Hele Mai E Na Luhi, Ka Haku Aloha E, Ave Maria, Ave Maris Stella, In the Morning, The Earth is Full.

Shipping weight: 4 ounces.